OPĆI UVJETI ONLINE KUPNJE

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „VG autodijelovi d.o.o.“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom VG autodijelovi d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima već nas posjetite u prostoru na adresi Poštanska 1b, Velika Gorica u kojem ćete od našeg ljubaznog osoblja dobiti sve potrebne informacije i/ili ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

I. Opće odredbe

1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web shopa i online kupnje.

2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

3. Putem web shopa moguće je izvršiti kupnju proizvoda na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Za ostala područja van Republike Hrvatske molimo da kontaktiraate naše djelatnike.

4. Korištenjem web shopa smatra se da je korisnik istog upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete.

5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

6. Korisnici webshopa dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi webshop.

7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj na web stranici VG autodijelovi d.o. zbog čega su Korisnici web shopa dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati prilikom kupnje zbog loših ili pogrešnih slika za navedene artikle.Opis artikala je jedina važeća informacija kod kupnje.

II. Web shop

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na web shopu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (mailing lista). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

2. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na web shopu, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o proizvodu, cijeni i drugi podatci.

3. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „košarice“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

4. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link "Naslovnica". Detalje narudžbe moguće je promijeniti u pregledu košarice.

5. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu“.

III. Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira svaki 1 sat zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „webshopu“, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

IV. Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem pouzeća ili virmanom.

2. Plaćanje virmanom se smatra izvršenim u trenutku uplate na žiro-račun Prodavatelja.

3. VG autodijelovi d.o.o. izdavati će robu uz odgodu plaćanja samo onim kupcima koji predaju zadužnicu kao garanciju plaćanja.

4. Kupac je dužan platiti naručenu robu najkasnije do datuma valute plaćanja istaknutog na računu. Roba ostaje u vlasništvu VG autodijelovi d.o.o. sve do potpunog podmirenja iznosa računa.

5. Za sve uplate izvršene nakon valute plaćanja, VG autodijelovi d.o.o. će kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos duga.

6. Ako Kupac u roku od 8 (osam) dana od datuma primitka opomene pred tužbu ne izvrši plaćanje dospjelog duga u cijelosti, Prodavatelj ima pravo, i bez prethodne pismene obavijesti, aktivirati sredstvo plaćanja i/ili pokrenuti postupak naplate sudskim putem.

V. Dostava

1. Proizvode koji su plaćeni, sukladno dostavljenoj ponudi, biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 24 sati, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 14h od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Kad je pregled izvršen u prisustvu obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka ili oštećenja propćiti VG autodijelovi-ma d.o.o. odmah telefonom ili e-mailom, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

6. Cijene dostave istaknute su na VG autodijelovi d.o.o. web stranici i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem težine proizvoda i grupiranjem istih prema vrsti.

VI. Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.Kupac je dužan zatražiti kurira dostavne službe „zapisnik o oštečenju“ koji treba ispuniti i ovjeriti od strane kupca i kurira. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti VG AUTODIJELOVI d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: +385 01 642 7777
  • na e-mail adresu: vgad@vgad.hr
  • na adresu: VG AUTODIJELOVI d.o.o., Poštanska 1B, 10410 VELIKA GORICA
odmah po prezimanju pošiljke.
Naknadne reklamacije oštećenja preuzete robe nismo u mogućnosti prihatiti bez zapisnika kurira.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. VG AUTODIJELOVI d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snose VG AUTODIJELOVI d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snose VG AUTODIJELOVI d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

VII. Raskid ugovora

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavjestiti VG AUTODIJELOVE d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (VG AUTODIJELOVI d.o.o., Poštanska 1b, 10410 Velika Gorica), telefaksom (01 642 7780) ili elektroničkom poštom (vgad@vgad.hr), u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora klikom na

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada 24sata, odnosno VG autodijelovi zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun. Povrat novca poduzeće VG AUTODIJELOVI d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

3. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe, a to su slijedeće kurirske službe:

  • Englmayer Zagreb d.o.o., Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB
  • DPD paketna dostava d.o.o., FRANJE LUČIĆA 23, 10000 ZAGREB
  • CRO EKSPRES d.o.o., Rudeški ogranak 5, 10000 ZAGREB

4. Troškovi povrata robe

VG AUTODIJELOVI d.o.o. snosi troškove povrata robe isključivo ako je povrat izvršen prethodno navedenim i ovlaštenim kurirskim službama.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

VG AUTODIJELOVI d.o.o.(u daljnjem tekstu prodavač) povrat robe uvažava isključivo u originalnoj i neoštečenoj ambalaži. Ambalaža i roba nesmiju biti obljepljene naljepnicama koje nisu naljepnice prodavača. Prije svakog lakiranja/montaže/postavljanja artikala, kupac je dužan provjeriti odgovara li roba! Povrat već montiranih ili lakiranih artikala nije moguć!

»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

VIII. Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

IX. Ostale odredbe

1. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili su netočne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

2. ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, IVECO, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MCC, MERCEDES, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO brendovi,
koji se koriste u ovom katalogu, su vlasništva proizvođača. Njihova upotreba u ovom katalogu sudjeluje u pomoći za identifikaciju modela automobila. Naši proizvodi zadovoljavaju kvalitetu i uvijete koji se primjenjuju kod ugradnje rezervnih dijelova za popravak motornih vozila, kako je definirano u članku 1 (1), (t), ili (u) skupnog izuzeća Uredba (EC) 1400/2002.

3. The ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, IVECO, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MCC, MERCEDES, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO marks,
used in this catalogue, are manufacturers ownership. Their use in this catalogue only attends to help the identification of the car model. Our products fulfil the quality requirements applicable to the use of spare parts for repair of motor vehicles as defined in Art. 1 (1), (t) or (u) of the Block Exemption Regulation (EC) 1400/2002.

X. Kontakti

1. Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
a. adresu: Poštanska 1b, 10410 Velika Gorica
b. telefon: 01 642 77 77
c. fax: 01 642 77 80
d. e-mail:

XI. Radno vrijeme

Radno vrijeme maloprodaje, veleprodaje i skladišta na adresi Poštanska 1b, 10410 Velika Gorica je radnim danom od ponedjeljka do petka od 8.00 – 16.30 h te subotom od 8.00 – 12.00 h. Maloprodaja, veleprodaja i skladište na navedenoj adresi ne rade nedjeljom, te za vrijeme blagdana i državnih praznika.

Mogućnost narudžbe preko internet trgovine www.vgad.hr je od 0 – 24 h sa napomenom da se naručeni artikli šalju i isporučuju radnim danom od ponedjeljka do petka. Isporuka subotom, robe naručene putem internet trgovine, moguća je isključivo ako kurirska služba, čije se usluge koriste, ima mogućnost dostave subotom na navedenu adresu. U slučaju moguće isporuke subotom, isporuka paketa naplaćuje se po 50 % uvećanoj cijeni u odnosu na cijenu isporuke od ponedjelka do petka. Poduzeće VG AUTODIJELOVI d.o.o. naručenu robu preko internet trgovine šalje radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.00 – 16.30 h.